Etusivu

Toiminta

Yhdistyksen säännöt

Läheisriippuvuus

Ajankohtaista

Keskustelusivut

Jäsenvalikko

Myyntituotteet

Linkit

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Läheisriippuvuus

Läheisriippuvuuden kahleissa

Tommi Helstenin määritelmä läheisriippuvuudesta:

"Läheisriippuvuus on sairaus tai sairauden kaltainen tila, joka syntyy kun ihminen elää hyvin voimakkaan ilmiön läheisyydessä eikä kykene käsittelemään tätä ilmiötä persoonallisuudessaan vaan sopeutuu sen olemassa oloon"

Läheisriippuvainen imee itseensä toisten murheet, ahdistuu toisten tunteista.
Hän on osallisena esim. perheen syyllistämis- tai syyllistymispelissä, hyvin usein syyllistyjän roolissa. Koko perhe tai työyhteisö sairastuu peliin esim. syyttäen, valtaa käyttäen, olemalla marttyyri. Ominaista on tarve tulla hyväksytyksi ja ainainen tarve miellyttää muita itsensä kustannuksella unohtaen omat tarpeet ja tunteet. Läheisriippuvainen toimiikin ulkoapäin ohjautuvasti ja miettii koko ajan mitä muut hänestä ajattelevat. Hän on kadottanut kosketuksen itseensä, koska hän elää toisten tarpeista, hän ei löydä omia rajojaan. Hänen minuutensa on kateissa. Hän ei kykene ajattelemaan, mitä haluaa elämältä ja mitkä ovat hänen omat tarpeet. Elämä jää elämättä.
Taustalla voi olla esimerkiksi ns. kiltin syndrooma. Lapsuudessa on pitänyt olla kiltti ja vaatimaton, tunteita ei ole voinut näyttää, ei kielteisiä eikä myönteisiä. Perhekuviossa on pitänyt unohtaa itsensä ja tarpeensa. Läheisriippuvaiselle on ominaista jatkuva alemmuuden ja riittämättömyyden tunne. Mikään ei riitä. Usein hän arvottaa tekemisiään suorittamisen kautta ja on kova vaatija itselleen.
Läheisriippuvaiselle ovat tuttuja vieraita energiaa sitovat tunteet kuten syyllisyys, häpeä, pelko ja ahdistus. Ne kumpuavat jatkuvasta tarpeesta onnistua muiden silmissä. Läheisriippuvainen ei salli epäonnistumisia itselle. Hän kokee olevansa huono ihmisenä, jos hän tekee virheen. Pahimmillaan omien tarpeiden ja tunteiden kieltäminen ajaa läheisriippuvaisen kätketyn vihan verkkoon, jolloin viha kääntyy itseen.

Läheisriippuvuudesta voi toipua ja sen kanssa voi oppia elämään. Alku eheytymiselle lähtee oman pahoinvoinnin tunnistamisesta, siihen voidaan tarvita ulkopuolisen apua. On opittava tiedostamaan ja tunnistamaan tunteensa. Ensiksi on hyväksyttävä itsensä kaikkine tunteineen ja tarpeineen, hyvine ja huonoine puolineen. On alettava olemaan rehellinen omille tunteilleen. Täytyy ymmärtää, että itseään ei voi kohdella kaltoin miellyttämällä muita. Itseään on arvostettava ja rakastettava, vain sitä tietä oppii aidosti arvostamaan ja rakastamaan myös muita. Täten energiaa sitovat tunteet kuten viha, syyllisyys ja häpeä kääntyvät energiaa vapauttaviksi tunteiksi kuten toivoksi, kiitollisuudeksi ja anteeksiannoksi. Ennen kaikkea sisäiseksi rauhaksi ja sopusoinnuksi itsensä kanssa.
Vertaistuki, esimerkiksi psykoterapian lisäksi, on mainio apu. Toisten kanssa jaetut kokemukset ja uudet näkökulmat avartavat itseä pois negatiivisuuden kehästä, jossa läheisriippuvainen pyörii.

Eija Mansikka-Knapp

 

Lue myös Annie Hennon artikkeli Läheisriippuvuudesta joka on julkaistu Nut- lehdessä

Maksetut mainokset / ilmoitukset:
Jos olet kiinnostunut omasta ilmoituksestasi tai mainoksestasi tässä tilassa, ota yhteyttä!
Annie Henno

044 - 525 4967
Taideterapeutin vastaanotto!
Suvi Laine-Karsten
taideterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja
p.040 7297534
suvi.laka@gmail.com

Taideterapia on toimiva terapiamuoto läheisriippuvaisuusongelman hoidossa.
Taiteen tekeminen terapian yhteydessä mahdollistaa tunteiden ilmaisun, vahvistaa sisäisiä rajoja ja auttaa eriytymätöntä minuutta kasvamaan kohden erillisyyttä.
Voimavaravalmennusta ja taideterapiaa Helsingissä!

Piia Sumupuu
• nepsy- ja voimavaravalmentaja
• kuvataideterapeutti päihde- ja riippuvuusterapeutti
• lähihoitaja

• 0400 428318
piia@piian.fi

Sinä olet oman eläämäsi asiantuntija!
Haluan tarjota sinulle oppimiani elämänhallinnan keinoja ja olla kanssakulkijana kohti mielekkäämpää elämää - tavoitteena aito ja itseään rakastava ihminen.
Let you decide if you like it.
- Abel Lavie -

Vapaaehtoisia yksilö- ja ryhmäterapia-asiakkaita graduun

Etsin vapaaehtoisia yksilö- ja mahdollisesti ryhmäterapia-asiakkaita liittyen MA-koulutukseeni kuuluvan graduni tekoon!
Graduni aiheena on taideterapian mahdollisuudet läheisriippuvaisuus-
ongelman hoidossa. Mikään aikaisempi kokemus taiteen tekemisestä ei ole välttämätön.
Mahdollinen korvaus sopimuksen mukaan.
Tiedustelut: Suvi Laine-Karsten, taideterapeutti (ekspressiivinen taideterapia, 4-vuotinen koulutus),
e-mail: suvi.laka@gmail.com,
p.040-729 7534( 1.9.läht.)